Vijf jaar lang iedere dag één aspirine verlaagt kans op darmkanker?

Lees meer over het onderzoek over het effect van aspirine op de kans van het krijgen van darmkanker

Uit Deens onderzoek is gebleken dat een lage dosis aspirine per dag, tijdens een periode van tenminste vijf jaar de kans op het krijgen van darmkanker verlaagt. Een update van eerder onderzoek en de context worden hieronder besproken.

Eerdere onderzoeken
In de afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd waarin het effect van aspirine op de kans van het krijgen van darmkanker is onderzocht. Hierin werd gesuggereerd dat aspirine en andere NSAID’s bescherming kunnen bieden tegen het krijgen van darmkanker. Het was echter niet duidelijk hoeveel en hoe vaak deze middelen moesten worden ingenomen voordat dit effect bereikt zou worden.

Huidig onderzoek
Huidig onderzoek met gegevens van meer dan 113.000 mensen hebben het verband tussen aspirine en andere NSAID’s, de duur en het aantal darmkankergevallen onderzocht.

De kans op het ontwikkelen van darmkanker is van meerdere factoren zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en levensstijl afhankelijk. Volgens de gegevens van het ‘National Cancer Institute’ is meer dan 90% van de mensen die gediagnosticeerd zijn met darmkanker, ouder dan 50 jaar.

Online risicocalculator
Een online risicocalculator van het ‘National Cancer Institute’ geeft aan dat in de U.S., voor een vrouw rond de leeftijd van 50 jaar, het 10-jaar risico op het ontwikkelen van darmkanker ligt tussen de 1 en 1,4 procent. Haar levensverwachting risico ligt tussen de 5 en 5.4 procent. Voor een man van dezelfde leeftijd zou het corresponderende risico rond de 1,4 en 5,8 procent liggen.

Minder kans op darmkanker
De nieuwe Deense studie wijst uit dat het innemen van een lage dosis aspirine over een periode van minstens vijf jaar het risico op darmkanker met 27% verlaagd. Het gebruiken van een ander NSAID (bijvoorbeeld ibuprofen) voor minstens vijf jaar zou de kans op darmkanker met 30% verlagen. Ondanks een lage dosis aspirine die constant is ingenomen, geeft dit een kleine bescherming tegen darmkanker , aldus Dr. Soren Friis van het Deense ‘Cancer Society Research Center’ in Kopenhagen.

Afweging maken
Aan het gebruik van aspirine of andere NSAID’s zijn ook risico’s verbonden. Langdurig gebruik kan bijvoorbeeld leiden tot maagzweren en soms een maagbloeding. De auteurs van het onderzoek waarschuwen hiervoor. Iedereen moet zelf een kosten-batenanalyse maken en de potentiële vermindering van de kans op darmkanker afzetten tegen de mogelijke bijwerkingen van het langdurig gebruik van aspirine of NSAID. Dr. Fiis geeft aan dat mensen op basis van de bevindingen van deze studie nu niet opeens moeten starten met een aspirinekuur. Langdurig gebruik van medicatie zonder begeleiding van een huisarts of specialist, raadt Dr. Fiis af.

Beperkingen
Het onderzoek heeft verschillende beperkingen. Allereerst hebben de onderzoekers alleen de gegevens van mensen gebruikt die het gebruik van aspirines of NSAID’s voorgeschreven hadden van hun dokter. Er zijn geen patiënten in het onderzoek opgenomen die gebruik hebben gemaakt van OTC-producten.

De onderzoekers kunnen tevens niet uitsluiten dat andere factoren ervoor hebben gezorgd dat de kans op darmkanker bij de proefpersonen is verkleind. Denk hierbij aan obesitas, eetgewoonten, alcoholgebruik en genetische factoren.

Bron: Annals of Internal Medicine