Studie CB12

Werkzaamheid CB12 toegelicht aan de hand van de dubbelblind placebo-gecontroleerde studie

Meer dan 10 klinische studies hebben aangetoond dat CB12 slechte adem 12 uur lang verhelpt en vluchtige zwavelverbindingen reduceert, zoals vastgesteld in zowel subjectieve als objectieve evaluaties.
De werkzaamheid van CB12 lichten we toe aan de hand van de dubbelblind placebo-gecontroleerde studie van Erovic Ademovski et al uit 2017.

Erovic Ademovski et al. (2017) heeft de werkzaamheid van CB12 over een langere periode van zes maanden geëvalueerd in een dubbelblind, gerandomiseerd placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek van 43 volwassenen met intra-orale halitose.
Deelnemers met intra-orale halitose volgden een tweemaal daags spoelschema en werden beoordeeld na 0, 3 en 6 maanden op basis van de subjectieve organoleptische score en de objectieve totale concentraties van vluchtige zwavelverbindingen (T-VZV, H2S en MM) in uitgeademde lucht.
Vermindering van alle 4 de parameters werd waargenomen in de CB12-groep na 3 en 6 maanden. Bovendien werd na 6 maanden een 1–2-punts verbetering van de OLS-score waargenomen bij 68,2% van de deelnemers aan de CB12-groep, tegenover 19,1% in de placebo-behandelde groep.
Intra-orale halitose werd beschouwd als zijnde effectief behandeld (H2S < 112 ppb) bij 91% van de deelnemers in de CB12-groep tegenover 43% in de placebogroep. De auteurs concludeerden dat mondspoeling met CB12 een effectieve en duurzame werkzaamheid op de lange termijn biedt tegen intra-orale halitose, zowel objectief als subjectief beoordeeld. [H2S=..., MM=....]

De werkzaamheid van CB12 lichten we toe aan de hand van de dubbelblind placebo-gecontroleerde studie

De werkzaamheid van CB12 lichten we toe aan de hand van de dubbelblind placebo-gecontroleerde studie

De werkzaamheid van CB12 lichten we toe aan de hand van de dubbelblind placebo-gecontroleerde studie

De werkzaamheid van CB12 lichten we toe aan de hand van de dubbelblind placebo-gecontroleerde studie