Op een vrijdagmiddag...

Rubriek over vrijdagmiddagcasuïstiek in de apotheek

… kwam rond kwart voor vier bij mij in de Boots Apotheek De Singel te Leiden een patiënt met een groot probleem. Hij was namelijk in paniek geraakt omdat hij niet meer helemaal wist hoe hij zijn medicatie moest innemen. Zijn laaggeletterdheid belemmerde hem dit zelf goed op te lossen. Onjuist gebruik van medicatie en therapie-ontrouw komen veel voor onder patiënten met laaggeletterdheid. Zo hebben ze vaak moeite om medicijnuitleg te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd geneesmiddelgebruik. Ik zie veel patiënten die door hun laaggeletterdheid moeite hebben met het correct innemen van hun medicatie. Hetzij op het verkeerde moment, hetzij op een verkeerde manier of in een verkeerde hoeveelheid.

De patiënt in kwestie kwam met zijn baxterrol; waaruit bleek dat hij zijn medicatie de afgelopen twee dagen onjuist had gebruikt. Tevens bleek de man geen patiënt van mijn apotheek, maar kwam bij mij langs omdat zijn eigen apotheek niet te bereiken was. Er volgde een farmaceutisch consult waarin ik samen met de betreffende patiënt zijn baxterrol uitvoerig heb doorgenomen en de geneesmiddelen opnieuw geordend heb voor het aankomende weekend. Om dat te doen heb ik op de individuele baxterzakjes duidelijker proberen aan te geven wanneer welk baxterzakje ingenomen dient te worden. Het probleem was hiermee tijdelijk opgelost en meneer was zo tevreden dat hij graag blijvend patiënt van onze apotheek wilde worden, om onder andere een effectieve oplossing te vinden op de lange termijn.

Op diezelfde vrijdagmiddag heb ik contact opgenomen met onze baxterleverancier en in overleg met hen konden zij de teksten (ochtend, avond en dergelijke) vervangen door iconen (zoals een zon die opkomt, een maan en zo verder). Hiermee is het voor de patiënt in één oogopslag duidelijk wanneer welk baxterzakje ingenomen dient te worden, zonder te hoeven lezen. Sindsdien worden de individuele baxterzakjes voor deze patiënt voorzien van eerdergenoemde iconen en is de patiënt hier heel blij mee!

Wat wij ontzettend belangrijk vinden, is het bieden van goede farmaceutische dienstverlening. Wij als apothekers zijn bereid om buiten de eigen kaders te denken en op deze manier innovatie te implementeren waar nodig.

Yara Azziz, apotheker