Eerste video robot-geassisteerde anastomose online

Eerste video robot-geassisteerde anastomose online

Op de website www.pancreatic-anastomosis.com is een inventarisatie te vinden van alle pancreasanastomosetechnieken die in de literatuur zijn beschreven. Lees hier het interview met arts-onderzoeker Lois Daamen over de website. Met dank aan dr. Carolijn Nota is onlangs de eerste video online gezet, waarin de reconstructie van een robot-geassisteerde, gemodificeerde Blumgart anastomose wordt getoond.

De Blumgart anastomose is een type pancreasanastomose die kan worden ingedeeld onder de dubbelrijige, duct-to-mucosa, end-to-side pancreatojejunostomieën. Na verwijdering van de tumor in het pancreas wordt de continuïteit tussen het pancreas en het spijsverteringsstelsel hersteld door middel van een anastomose. In geval van een pancreatojejunostomie wordt een nieuwe verbinding gemaakt tussen het pancreas en het eerste deel van de dunne darm: het jejunum. Dit in tegenstelling tot een pancreatogastrostomie, waarbij het pancreas een anastomose vormt met de maag. De verbinding tussen het pancreas en het jejunum kan end-to-end of end-to-side worden verricht.

Zoals de naam doet vermoeden, wordt het pancreas bij een end-to-end anastomose aan het uiteinde van de dunne darm vastgemaakt. Bij een end-to-side anastomose wordt de verbinding met de zijkant van de darmlis gevormd. Binnen de “end-to-side”-pancreatojejunostomiën zijn er vijf grote groepen te onderscheiden, waar de “duct-to-mucosa”-groep er één van is. Het kenmerk van duct-to-mucosa technieken is dat er een specifieke verbinding wordt gevormd met de ductus pancreaticus: dit is het kanaal dat centraal door het pancreas loopt en waarover de pancreassappen worden afgevoerd. Bij een duct-to-mucosa type anastomose wordt de uitgang van dit kanaal in de darmwand gehecht. Aanvullend kan een verbinding tussen de darm en het overige pancreasweefsel worden gevormd. Hierdoor ontstaat een dubbelrijige of drierijige anastomose. De Blumgart anastomose is zo’n dubbelrijige anastomose. Een stapsgewijze beschrijving, tekening en foto’s van deze techniek zijn hier te vinden.

Link: Blumgart anastomosis – The Pancreatic Anastomosis (pancreatic-anastomosis.com)

Bovendien is recent een video toegevoegd, waarin de anastomose robot-geassisteerd wordt uitgevoerd. In deze video zijn de verschillende stappen van de anastomose duidelijk zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld goed te zien dat er slechts een kleine opening in de darm wordt gemaakt, waarop het afvoerkanaal van het pancreas wordt vastgehecht. Aanvullend wordt het overige pancreasweefsel aan de onder- en bovenzijde van het pancreas met de darmwand verbonden.