Apothekers: "Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder"

Apothekers blikken terug en vooruit op de coronacrisis.

Aan het begin van de coronacrisis hebben de apothekers Simon Latumalea en Elham Aghazadeh hun verhaal gedaan bij Viatris Connect. Anderhalf jaar later blikken we samen terug en kijken we vooruit.

Hoe gaat het nu in de apotheek?

Latumalea: “Het gaat heel goed in de apotheek, mede dankzij ons snelle handelen in het begin van de coronacrisis. Een hoop dingen veranderden in een zeer korte tijd, dat is voor elke zorgverlener lastig. Gelukkig stabiliseerde de situatie in onze apotheek snel. Mijn uitgangspunt is altijd geweest om de apotheek een laagdrempelige plek te houden en dat is nogal een uitdaging in een anderhalvemetersamenleving. Terugkijkend ben ik van mening dat mijn apotheekteam en ik erin geslaagd zijn om de apotheek voor eenieder toegankelijk te houden, ondanks alle opgelegde restricties.”

~ “Ik wil de apotheek laagdrempelig houden” ~

Aan het begin van de coronacrisis hebben twee apothekers hun verhaal gedaan. We blikken we samen terug en kijken we vooruit.

Aghazadeh: “De coronacrisis heeft mij over bepaalde werkprocessen aan het denken gezet. Ook heeft de crisis een aantal reeds geplande ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Om de zorg planbaar te houden heb ik bijvoorbeeld meer ingezet op de herhaalservice, die heel goed heeft uitgepakt. Verder waren wij al voornemens om papierloos te gaan werken in de apotheek en dat doen we nu met succes enkele maanden eerder dan aanvankelijk gepland was. Al met al is er een hoop veranderd, maar ik kan wel de conclusie trekken dat de meeste veranderingen de zorg zeker ten goede zijn gekomen in onze apotheken.”

Welke genomen maatregelen blijven en van welke nemen jullie afscheid?

Latumalea: “Ik maakte gebruik van een drive-through om fysieke interacties zoveel als mogelijk te vermijden. De drive-through zelf heb ik inmiddels wel gesloten, maar daar is een soortgelijke snelbalie voor in de plaats gekomen, met een aparte ingang. Ik merkte namelijk dat de patiënten het gemak en de efficiëntie van een drive-through erg op prijs stelde; daar hebben we op ingespeeld door het concept te behouden. Nu krijgen patiënten een barcode opgestuurd zodra de medicatie klaarligt in de apotheek, via een aparte snelbalie-ingang kunnen de patiënten vlot geholpen worden.

Verder heb ik nu nog wel het stoplicht in gebruik, waarbij patiënten dienen te wachten in de grote centrale hal van ons zorgcentrum, om zo het aantal patiënten in de apotheek te controleren. Daar wil ik wel vanaf, aangezien ik de apotheek zoals gezegd laagdrempelig wil houden. Een stoplicht helpt daar uiteraard niet aan mee. Dus zodra het kan neem ik afscheid van deze maatregel.”

Aghazadeh: “We hebben een aantal maanden geleden een geneesmiddelenkluis geplaatst, die heel goed ontvangen is door onze patiënten. Deze laten we dan ook staan, omdat vooral patiënten die overdag druk zijn, zo toch hun medicatie kunnen ophalen wanneer de apotheek gesloten is. Verder zijn we volledig papierloos gaan werken in onze apotheken en maken we gebruik van smart-filling. Dat is ook iets wat behouden zal blijven.

~ “De coronacrisis heeft bewezen dat een hoop mogelijk is” ~

Eigenlijk zijn haast alle ontwikkelingen bij ons in de apotheken in het kader van de coronacrisis toekomstbestendig. Want ook de herhaalservice die we uitgebreid hebben zal behouden blijven, omdat dit de planbaarheid van de zorg significant vergroot. Daardoor kunnen we ons beter richten op zorginhoudelijke taken en voorkomen we dat we veel tijd kwijt zijn aan logistieke zaken.

Aan het begin van de coronacrisis hebben twee apothekers hun verhaal gedaan. We blikken we samen terug en kijken we vooruit.

Wat heb je geleerd van de coronacrisis?

Latumalea: “De behoeften van patiënten kunnen soms ver uit elkaar liggen; waar de één vooral waarde hecht aan snelle service, hecht de ander meer waarde aan persoonlijk contact. Flexibiliteit en inspelen op de behoefte van de individuele patiënt is nog nooit zo belangrijk geweest als tijdens de coronacrisis. We hebben logistieke werkprocessen ontwikkeld in de apotheek die inspelen op verschillende behoeften. Zo hebben we dus een snelbalie; maar patiënten zijn tevens altijd welkom in de apotheek voor een uitgebreid persoonlijk gesprek. Vooral omdat we nu met fysiek-beperkende maatregelen te maken hebben, heeft het concept ‘logistiek-op-maat’ meer betekenis gekregen in onze apotheek. Het grootste voordeel is dat door de geoptimaliseerde logistiek, we nu meer tijd hebben om aan zorgtaken te werken. De coronacrisis heeft ons dus geleerd dat er altijd ruimte voor verbetering is.”

Aghazadeh: “Flexibiliteit en samenwerking, dat zijn twee belangrijke begrippen die het afgelopen anderhalf jaar centraal stonden in onze apotheken. De coronacrisis heeft bewezen dat een hoop mogelijk is, zolang de wil aanwezig is. We zijn misschien soms een beetje te conservatief in de apotheek, we willen namelijk altijd alles tot twee decimalen achter de komma berekend hebben. Dit kan ons in sommige gevallen beperken in het vinden van nieuwe, efficiëntere werkmethoden.

In Leiden hebben we een club apothekers die, hoewel we niet allemaal onder dezelfde vlag opereren, heel goed kunnen samenwerken. In tijden van crisis is dit ook heel fijn werken; de ene keer bewijs je je collega een dienst en de andere keer is dat andersom. Een goede les voor mij is dat je alleen misschien wel sneller vooruit gaat, maar dat je samen verder komt.”

TIO-2021-0061