Zorg op maat versus centrale aanpak

Apothekers spreken over zorg op maat versus centrale aanpak

Sinds januari 2021 hebben enkele grote zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, ervoor gekozen om voor haar aangesloten klanten DISVV-middelen1, enkel nog via een nationale leverancier beschikbaar te stellen. Dit heeft geleid tot een rechtszaak2, waarbij de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Zilveren Kruis mag korten op de vergoeding van eerdergenoemde middelen, als deze niet via de aangewezen leverancier(s) worden verstrekt. Viatris Connect sprak met twee apothekers, Jelle Meijer en Johan Dijkstra, over hoe het momenteel staat met de levering van medische hulpmiddelen in de praktijk.

Maatwerk is voor een landelijke partij moeilijk

Zowel Meijer als Dijkstra balen van het feit dat zij een aanzienlijk deel van hun patiëntenpopulatie niet meer volledig kunnen bedienen. “Wij worden als apothekers geacht oog te hebben voor het individu en maatwerk te leveren, dat is voor een landelijke partij moeilijk,” gaf Meijer aan. Dijkstra zei: “In de praktijk merk ik dat de apotheek veelal het aanspreekpunt over medische hulpmiddelen blijft voor patiënten, omdat wij ze het beste kennen. Vragen omtrent DISVV-middelen kunnen we op dit moment niet adequaat behandelen. Er zitten patiënten tussen die de logistieke organisatie lastig vinden. Als apotheek proberen we altijd zo goed mogelijk rekening te houden met onze patiënten. Zo hebben we patiënten waarvan wij weten dat ze moeite hebben met de logistieke organisatie en daarom sturen we geregeld een apothekersassistent langs om een oogje in het zeil te houden. Zo’n service kan van een landelijke partij niet verwacht worden.”

Kostenbesparing lijkt noodzakelijk te zijn in de zorg

Ondanks de onvrede hebben Meijer en Dijkstra wel begrip voor het feit dat de zorgkosten fors stijgen en bezuinigingen nu eenmaal noodzakelijk zijn. De zorgkosten zijn inmiddels ruim 100 miljard euro. Meijer vervolgde: “Ik snap ook wel dat zorgverzekeraars zo efficiënt mogelijk zorg dienen in te kopen, om zo de zorgkosten enigszins in de hand te houden. Het is alleen jammer om te zien dat de patiënt altijd het kind van de rekening wordt. Mijns inziens zijn er ook andere onpopulaire maatregelen die getroffen kunnen worden waarbij de patiënt ontzien wordt. Als ik bijvoorbeeld zie hoe we omgaan met medicatieverspilling, denk ik dat als wij daar beter mee omspringen er ook geld bespaard kan worden zonder dat de patiënt dit voelt.” Dijkstra vulde Meijer aan met: “Ik vraag me overigens af of deze zet van de zorgverzekeraars met alle extra rompslomp daadwerkelijk kostenbesparend zal zijn. De tijd zal het ons leren, maar ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt, terwijl de patiënt er wel degelijk een flink stuk op achteruitgaat.”

De zoveelste druppel die de emmer doet overlopen

Waar Meijer en Dijkstra ook tegenaanlopen is dat dit in hun ogen de zoveelste beknibbeling op de farmaceutische zorg is. Dijkstra: “Dit probleem is niet op zichzelf staand, we zien dezelfde beperkingen bij het preferentiebeleid en ‘stoppen met roken’. Ik denk dat wij als apothekers ook wel meer voor onze patiënten mogen opkomen, al dan niet publiekelijk. Daarom steunde ik de KNMP volledig in het op touw zetten van een rechtszaak jegens Zilveren Kruis. Helaas zonder het gewenste resultaat, maar er is op z’n minst een boodschap afgegeven.” Meijer stemde volmondig in: “Inderdaad, dit is simpelweg de zoveelste druppel die de emmer doet overlopen. Farmaceutische zorg kan het beste lokaal geleverd worden, dat blijft mijn standpunt. Daar valt voor mij ook de levering en begeleiding van medische hulpmiddelen onder. Initiatieven die de zorg verplaatst naar een centrale leverancier, zoals bij ‘stoppen met roken’ en nu met de medische hulpmiddelen, komen de patiënten niet ten goede.”

Hoe nu verder?

Meijer: “Dat is lastig te zeggen, laten we met z’n allen er in ieder geval voor zorgen dat de beknibbelingen stoppen en waar mogelijk een aantal ongedaan worden gemaakt. Het is nog niet te laat. Ik krijg enorm veel klachten over de leveringen en service te horen van mijn patiënten, dus de wil vanuit de patiënten om dit om te draaien is absoluut voelbaar. Verder vind ik dat we ook meer moeten kijken naar kostenbesparende maatregelen die niet direct de patiënt raken. Dijkstra sloot vervolgens af: “We blijven sowieso ons werk doen, daar zijn wij zorgverlener voor. Wij dienen als apothekerscollectief sterker achter onze principes te staan en de eed (red. afgeleide van de eed van Hippocrates) eer aan te doen.”

NON-2021-6330

  1. Diabetes-, incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen en medische voeding
  2. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanke...