Ons verhaal

Viatris is een nieuw bedrijf dat is ontstaan door het samengaan van Mylan en Upjohn (een divisie van Pfizer). Viatris in Nederland helpt mensen wereldwijd om gezonder te leven in elke levensfase.
In ons land zijn we één van de grootste leveranciers van kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen. Ons team zet zich in voor een betere gezondheid en is betrokken bij de samenleving.

 

Missie en Visie

Bij Viatris zien we gezondheidszorg als een ontwikkeling: niet zoals het nu is, maar zoals het zou moeten zijn. We zijn continu in beweging en zijn tegelijkertijd een bron van stabiliteit in een wereld van veranderende zorgbehoeften. Viatris stelt mensen wereldwijd in staat om gezonder te leven in elke levensfase

We doen dat op basis van drie pijlers:

ACCESS (toegang)

Providing high quality trusted medicines, regardless of geography or circumstance

Bij Viatris zetten we ons in om de toegang van patiënten tot hoogwaardige, betaalbare medicijnen te vergroten, ongeacht de locatie of omstandigheden.

Wij zijn er van overtuigd dat betere toegang tot een betere gezondheid leidt.

LEADERSHIP (leiderschap)

Advancing sustainable operations and innovative solutions to improve patient health

Wij zetten ons in voor een duurzame bedrijfsvoering en innovatieve oplossingen om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Dankzij onze kennis van de markt en onze uitstekende productie- en wereldwijde distributiemogelijkheden is het mogelijk om patiënten over de hele wereld betrouwbare, hoogwaardige medicijnen te bieden.

PARTNERSHIP (partnerschap)

Leveraging our collective expertise to connect people to products and services

Door middel van sterke partnerschappen werken we met u samen om de complexiteit van de gezondheidszorg aan te pakken. We zetten ons in om -samen met u- de juiste begeleiding, dienstverlening en educatie te bieden, die nodig is om uw patiënten in contact te brengen met vertrouwde en hoogwaardige medicijnen.

Portfolio

Het wereldwijde portfolio van Viatris omvat meer dan 1.400 moleculen met een breed assortiment medicijnen dat bestaat uit merk- en generieke geneesmiddelen, biosimilars en zelfzorggeneesmiddelen. We bieden hoogwaardige behandelingsopties voor meer dan 10 therapeutische gebieden; van cardiovasculair tot oncologie.

Met ons gevarieerde en gedifferentieerde portfolio, in combinatie met onze kennis van regelgeving en de markt, zorgen we voor betrouwbare kwaliteitsgeneesmiddelen. Meer dan 200 van onze geneesmiddelen zijn geregistreerd bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en deze behandelen negen van de tien belangrijkste doodsoorzaken die de WHO identificeert.

Een selectie van onze geneesmiddelen vindt u hier.