Interview: Gevluchte apothekers werken bijna nooit als apotheker

Mardjan Seighali vluchtte in 1990 met twee jonge kinderen uit Iran en heeft tijdens haar studie veel steun gehad van het UAF (University Asylum Fund). Een stichting voor vluchtelingstudenten waar zij de afgelopen negen jaar, tot 1 april 2022, werkzaam is geweest als directeur-bestuurder. Wij gingen in gesprek met Seighali en vroegen haar hoe het is gesteld met de vluchtelingstudenten uit de medische wereld. Waar kunnen wij nog iets van leren en waar kunnen bedrijven helpen om hun steentje bij te dragen?

Waar staat het UAF voor?
“Het UAF staat voor University Asylum Fund en is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor gevluchte studenten en professionals. Met onder meer de juiste adviezen, begeleiding en financiële steun probeert het UAF op een slimme en effectieve manier vluchtelingen kansen te bieden om zich te kunnen doorontwikkelingen in hun vakgebied.”

Hoe verloopt de ondersteuning aan gevluchte apothekers?
“Bij apothekers heb ik geconstateerd dat de integratie tot dusver redelijk stroef verloopt. Het UAF heeft veel geïnvesteerd om een succesvol begeleidingstraject te ontwikkelen voor apothekers, maar mijn pijnlijke conclusie is helaas vooralsnog dat het begeleidingstraject niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Gevluchte apothekers werken eigenlijk bijna nooit als apotheker in Nederland.”

Waar ligt dat volgens u aan?
“Dit ligt mijns inziens aan meerdere factoren. Er zitten uiteraard significante verschillen tussen hoe farmacie in Nederland wordt uitgeoefend ten opzichte van andere landen. Hierdoor worden de diploma’s van vluchtelingstudenten vaak ondergewaardeerd. Verder denk ik dat er ook sentimenten spelen als “onbekend maakt onbemind” en koudwatervrees; mijn gevoel zegt me namelijk dat de farmaciesector soms onnodig veel beren op de weg ziet.”

“Ze willen verder met hun leven”

Aan wat voor beren op de weg moeten we dan denken?
“Aanvankelijk spreken vluchtelingen de Nederlandse taal niet zo goed en hebben zij traumatische ervaringen meegemaakt. Deze zaken kunnen soms als beperkende factoren worden beschouwd. In de praktijk zie ik dat de vluchtelingstudenten enorm gemotiveerd zijn en de taal snel onder de knie krijgen. Zij willen graag verder met hun leven, zonder constant te worden herinnerd aan hetgeen waarvoor zij gevlucht zijn.”

Zijn er sectoren waar het beter gaat?
“Zeker, in de IT, energietransitie, bouw en in het onderwijs gaat het steeds beter, maar nog niet goed. Deze sectoren hebben de toegang tot de doelgroep gelukkig wel al kunnen vinden. Ook zie ik dat partijen uit deze werkvelden bereidwilliger zijn om te investeren in bijvoorbeeld leer-werk-trajecten, om op die manier de verschillen te overbruggen. Dat er verschillen zijn is duidelijk, hoe er met de verschillen in deze sectoren wordt omgegaan kan in de praktijk nogal uiteenlopen.”

Hoe kunnen gevluchte apothekers en andere medici beter in hun kracht gezet worden?
“De eerste stap zal waarschijnlijk de lastigste zijn. Voor alle niveaus, van werkgevers tot opleiders, is mijn eerste tip om op z’n minst bewust open te staan voor mensen met een andere achtergrond en vooroordelen zoveel mogelijk te voorkomen. Als mens heb je onbewust soms al ideeën over iemand of over een situatie, terwijl dit niet alltijd aansluit op de realiteit.”

“Zie vluchtelingstudenten als potentiële verrijking op je team in plaats van een bedreiging”

“In deze groep zitten namelijk enorm veel verborgen talenten! Sta als bedrijf bijvoorbeeld open voor leer-werk-trajecten, dit is iets wat ik te weinig terugzie binnen de medische sector. Leer-werk-trajecten kunnen op verschillende manieren opgezet worden, er is meer mogelijk dan men meestal denkt. De formele BIG-registratie is niet altijd nodig om iets te kunnen doen of leren."

Wat is uw vraag aan medici en zorginstellingen?
“Ik doe graag een oproep aan alle medici en zorginstellingen in Nederland om zich aan te melden om het UAF te helpen in het ondersteunen van vluchtelingstudenten met een medische achtergrond. Professionals uit het werkveld kunnen hen namelijk het beste van dienst zijn. Voor mentoren uit de medische wereld heeft het UAF een aanmeldformulier beschikbaar op de website. Speciaal voor (para) medische beroepen en bèta studies. Zorgbedrijven en -instellingen zijn tevens welkom om bij te dragen, op deze pagina vind u meer informatie over wat u als bedrijf kunt betekenen voor vluchteling-studenten.”
INF-2022-0237