Creon 40.000 wordt Creon 35.000

Vanaf december 2020 is Creon 40.000 niet meer leverbaar en is er een nieuwe sterkte voor in de plaats gekomen: Creon 35.000. Creon 25.000, Creon 10.000 en Creon Granulaat 5.000 zijn gewoon beschikbaar.

Pas het doseerschema van patiënten op tijd aan, zodat de behandeling geen problemen ondervindt. U kunt hiervoor het doseringsadvies gebruiken, waarin verschillende patiëntenprofielen beschreven staan. Onder het doseringsadvies vindt u een brief die u kunt downloaden om aan uw patiënten mee te geven.

DOSERINGSADVIES CREON

PATIËNTENBRIEF CREON 35.000

Verkorte SmPC Creon